ÄRRBEHANDLING

Våra ärrprodukter reducerar ärr orsakade av kirurgi, skador, acne eller brännskador. De fungerar på alla typer av nya och gamla ärr, men resultatet kan variera. Bäst resultat uppnås när ärret är aktivt och befinner sig i en pågående läkningsprocess. Behandlingen kan påbörjas när såret har läkt och intakt epitelvävnad har bildats.

 

AKTIVA ÄRR

Bäst resultat uppnås om behandlingen påbörjas i ett tidigt stadium av läkningen. Din utvalda ärr produkt har störst möjlighet att förbättra färg och form på aktiva ärr som befinner sig i en pågående läkningsprocess. Aktiva ärr är röda och upphöjda medan helt läkta ärr är vita eller brun-lila. Ett ärr är ofta som mest aktivt under de några första månaderna.

ÄLDRE ÄRR

Resultatet blir som bäst med tidig behandling, men ärret behöver inte vara helt nytt för att Pro-Sil ska kunna ge resultat. Tiden det tar för ärr att läka varierar från person till person och skiljer sig mellan olika ärr. Läkningsprocessen tar vanligen några månader till ett år, men ett djupt ärr kan vara aktivt i upp till två år. Om ärret är rött kan det vara ett tecken på att ärret är aktivt. Pro-Sil har gett positiva kliniska resultat på ärr så gamla som 15 år.

HYPERTROFISKA ÄRR

Hypertrofiska ärr är upphöjda, ofta röda, tjocka och kan klia, men är begränsade till själva sårytan.

Dessa ärr beror av en överproduktion av vävnad och bildas vanligen inom några veckor efter att skadan uppstod. Silikon kan användas i förebyggande syfte och för att behandla hypertrofiska ärr.

KELOID ÄRR

Keloiders ärrvävnad är tjock och oregelbunden i formen och som sträcker sig utanför sårytan. Silikon kan användas i förebyggande syfte och för att behandla keloida ärr.

ÄRR EFTER AKNE OCH FINNAR 

Prosil har med framgång använts på röda ärr efter av akne och finnar. Det är viktigt att ärren är röda och aktiva för att uppnå bäst synbara resultat med Prosil. Prosil innehåller inga skadliga substanser som irriterar eller torkar ut huden, men ärren ska punktbehandlas. Punktbehandling innebär att Prosil enbart ska appliceras på ärrvävnaden. 

VIKTIGT! Observera att Prosil är inte en aknebehandling och ska inte ska användas för att ta bort akne/finnar. Applicera inte Prosil på aktiv akne/inflammerad hud. Kombinera inte Prosil med hudläkemedel mot akne. Fullfölj och avsluta eventuellt pågående behandling med hudläkemedel innan du börjar att behandla ärren med Prosil.

ÄRR SOM KAN FÅ MINDRE SYNBART RESULTAT

Prosil  är verksam på alla typer av ärr och kan mjuka och göra ärrvävnaden mer följsam, men den synbara förbättringen kan bli mindre på vissa typer ärr.

ATROFISKA ÄRR

Gropade ärr som är vanligt förekommande efter akne och vattkoppor. Gropade ärr (atrofiska) har för lite stödvävnad och kan inte fyllas igen av eftersom att det inte finns någon vävnad att arbeta med. Cicamed scar kan mjuka upp huden.

GAMLA ÄRR SOM INTE ÄR AKTIVA

Vita och brunlila ärr är inte längre aktiva och deras färg/form är svåra att förbättra. Silikon kommer att verka uppmjukande och göra ärrvävnaden mer följsam.

UV-MISSFÄRGADE ÄRR

Solens UV-strålning kan missfärga ärret i en brunlila färg. Missfärgning som är orsakad av UV-strålning ger en pigmentförändring som är svår att reducera med Prosil, men missfärgade ärr kan mjukas upp och slätas ut med Prosil.